Brochure POH-GGZ voor huisartsen

op . Gepost in Nieuws algemeen

De bekostigingssystematiek van de POH-GGZ wordt al geruime tijd als onduidelijk ervaren.
Steeds weer komen vragen naar voren als ‘ Hoe zit dat nu eigenlijk met de uren die ik inkoop bij de Stichting’, ‘Krijg ik er wel voldoende uren POH voor terug?’ of ‘ Wat levert POH-GGZ mij en mijn patièˆnten’?

In de besturen van zowel de Stichting POH-GGZ Twente (SPGT) als THOON is daarom afgesproken, in de vorm van een brochure uitleg te geven van de structuur, afspraken en werkwijze. Eerst wordt kort het algemeen landelijke afsprakenkader geschetst, vervolgens wordt aangegeven welke lasten ten aanzien van de uitvoeringsuren POH-GGZ voor rekening komen van de SPGT ( gevormd door THOON en Mediant) en welke kosten voor rekening van u als huisarts komen. Tot slot wordt ingegaan op de regeling E-health en consultatie GGZ, welke via THOON loopt.

Download hier de brochure