Brochure POH-GGZ voor huisartsen

op . Gepost in Nieuws algemeen

De bekostigingssystematiek van de POH-GGZ wordt al geruime tijd als onduidelijk ervaren.
Steeds weer komen vragen naar voren als ‘ Hoe zit dat nu eigenlijk met de uren die ik inkoop bij de Stichting’, ‘Krijg ik er wel voldoende uren POH voor terug?’ of ‘ Wat levert POH-GGZ mij en mijn patiënten’?

In de besturen van zowel de Stichting POH-GGZ Twente (SPGT) als THOON is daarom afgesproken, in de vorm van een brochure uitleg te geven van de structuur, afspraken en werkwijze. Eerst wordt kort het algemeen landelijke afsprakenkader geschetst, vervolgens wordt aangegeven welke lasten ten aanzien van de uitvoeringsuren POH-GGZ voor rekening komen van de SPGT ( gevormd door THOON en Mediant) en welke kosten voor rekening van u als huisarts komen. Tot slot wordt ingegaan op de regeling E-health en consultatie GGZ, welke via THOON loopt.

Download hier de brochure

Gezamenlijke vergadering IDA-POHGGz was een succes!

op . Gepost in Nieuws algemeen

Carint Reggeland heeft een team IDA (Interculturele Diensten Allochtonen) waar hbo opgeleide professionals van allochtone afkomst, thuiszorg, maatschappelijk werk, begeleiding en activering aanbieden zowel binnen de Mediant regio als daarbuiten.

De werkzaamheden met POH-GGz overlappen elkaar deels en in de huisartsen praktijken komen ook allochtonen met multi problemen waarbij het soms niet makkelijk is om de juiste doorverwijzing te realiseren.

Nieuwsbrief Maart 2014

op . Gepost in Nieuwsbrief

Evaluatie 2013

Er zijn vooral positieve berichten over de inzet en betrokkenheid van de POH-medewerkers. Zij worden steeds meer een onderdeel van de huisartsenpraktijk. Van de 132 huisartsen hebben 131 huisartsen het contract verlengd.

Een groot aantal huisartsen heeft de uren opgeplust. In totaal met ruim 200 uur per week.

Veranderingen binnen de GGZ

De komst van de Basis GGZ en de Specialistische GGZ brengen nogal wat veranderingen met zich mee. De huisarts krijgt als Poortwachter een nog grotere rol. Voor een verwijzing naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ moet er sprake zijn van een stoornis volgens de DSM-4 classificatie. De verwachting is dat de huisarts en POH-GGZ meer patiëntcontacten in de huisartspraktijk gaan verrichten.

Nieuwsbrief Mei 2013

op . Gepost in Nieuwsbrief

Evaluatie 2012

Er zijn vooral positieve berichten over de inzet en betrokkenheid van de POH-medewerkers. Zij worden steeds meer een onderdeel van de huisartsenpraktijk. Een aantal huisartsen heeft de uren opgeplust. Deze extra uren worden naast voor direct cliëntencontact ook projectmatig ingezet zoals bijvoorbeeld voor leefstijlprojecten, diabeteszorg, E-Health en meer specialisatie rond kinderen, jeugd en ouderen.

Aantal huisartsen

Het aantal aangesloten huisartsen is inmiddels toegenomen tot 127. Mocht u als huisarts willen deelnemen of het aantal uren willen uitbreiden dan kunt u contact opnemen met POH-GGZ, Bert-Jan Bons 06-23888892 of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website www.pohggztwente.nl