Info voor de patient

Wat doet de POH-GGZ?

De POH-GGZ is een gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige (meestal een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van beroep). Hij werkt nauw samen met huisartsen en de hulpverleners van Mediant. Ook heeft hij goede contacten met andere hulpverleners zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, eerstelijns psychologen en de verslavingszorg.

Daarnaast bouwt de POH-GGZ aan allerlei contacten in de wijk waar hij werkzaam is. Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts een beroep doen op de POH GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt analyseert de praktijkhulpverlener de problemen die er spelen. Ook geeft hij advies over een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn : een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker.

Voordelen voor de patiënt

 • Dichtbij en in vertrouwde omgeving
 • Drempelverlagend: de patiënt gaat eerder naar de huisarts dan naar 2e lijns zorg
 • Meer kans op vroegtijdige behandeling en voorkomen van verergering klachten
 • Nazorg in eigen huisartsenpraktijk

Top 7 van klachten die een POH-GGZ over kan nemen van de huisarts:

 • Depressie / down
 • Vormen van autisme bij kinderen
 • Slapeloosheid en andere slaapstoornissen
 • Angst, paniek, of een gespannen gevoel
 • Relatieproblemen
 • Overmatig gebruik tabak, alcohol en drugs
 • Rouw door verlies van kind of partner
Mail of bel 088 - 3736363 voor antwoord op uw vragen