Wat regelt de POHGGZ

De Stichting maakt het huisartsen eenvoudig om een gespecialiseerd praktijkondersteuner in te zetten. De medewerker POH-GGZ blijft in dienst van de GGZ-instelling (Mediant). In de praktijk werkt de POH-GGZ onder regie en verantwoordelijkheid van de huisarts.

  • De Stichting verzorgt selectie, contracten en adequate nascholing van de POH-GGZ in samenspraak met de huisarts
  • U bent verzekerd van een vaste praktijkondersteuner (vervanging bij ziekte en zwangerschap van uw vaste kracht)
  • De POH GGz kan fulltime of parttime ingezet worden in de huisartsenpraktijk, zowel bij individuele huisartsen als in groepspraktijken.
  • U als huisarts bepaalt de wijze van administratie en registratie van werkzaamheden.
  • De POH-GGZ heeft minimaal één keer per jaar een evaluatiegesprek met de huisarts (en) en een functioneringsgesprek met de teammanager van de Stichting (ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlenen).

Hoe werkt de financiering:

  • U ontvangt een vergoeding van zorgverzekeraar Menzis. Dit komt overeen met het bedrag op de factuur die u ontvangt van Stichting POH-GGZ Twente. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de inschrijfmodule POH GGZ die u met Menzis afspreekt. Dit is afhankelijk van het aantal patiënten in uw praktijk en het aantal afgenomen POH-GGZ-uren.
  • Kosten die u maakt voor inrichting werkplek, spreekkamer, automatisering etc. verdient u terug. Dit doet u door de verrichtingen van de POH-GGZ te declareren bij de zorgverzekeraars. Onder verrichtingen verstaan we: consulten, visites, trainingen en bijeenkomsten. Hiervoor maakt u met de POH-GGZ een reële jaarplanning.
Mail of bel 088 - 3736363 voor antwoord op uw vragen