Waarom POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

Als huisarts bent u poortwachter tot de zorg. Het is echter ondoenlijk om specialist te zijn op alle fronten. Daarom werd de roep om praktijkondersteuners, gespecialiseerd in de geestelijk gezondheidszorg, steeds sterker.

Misschien heeft u als huisarts al ervaring opgedaan met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige? Dan weet u dat dit veel voordelen met zich meebrengt. De Stichting POH-GGZ Twente werkt met deze gespecialiseerde praktijkondersteuners. Voordelen voor de huisarts en voor de patiënt.

Voordelen voor de huisarts

 • Regelt alle “GGZ” zaken voor de huisarts
 • Eenvoudige doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners
 • Voorlichting, diagnostiek, kortdurende hulpverlening en begeleiding
 • Netwerk met andere hulpverleners in de wijk
 • werkt aan kwaliteitsverbetering eerstelijns GGZ en ketenzorg
 • Financiering wordt geregeld door POH-GGZ Twente
 • Geen werkgeverstaken
 • Nascholing en intervisie van medewerkers POH GGZ
 • Vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof

Voordelen voor de patiënt

 • Dichtbij en in vertrouwde omgeving
 • Drempelverlagend: de patiënt gaat eerder naar de huisarts dan naar 2e lijns zorg
 • Meer kans op vroegtijdige behandeling en voorkomen van verergering klachten
 • Nazorg in eigen huisartsenpraktijk
Mail of bel 088 - 3736363 voor antwoord op uw vragen