Functieomschrijving

POH-GGZ Twente heeft in overleg met zorgverzekeraar Menzis een heldere functieomschrijving gemaakt. Hierin staan een aantal hoofdtaken benoemd:

  • Consultatie ter ondersteuning van de huisarts
  • Vraagverheldering
  • Eventueel doorverwijzen
  • Begeleiding van (GGZ)patiĆ«nten en casemanagement
  • Kortdurende hulpverlening
  • (na)zorg voor chronisch psychiatrische patiĆ«nten
Mail of bel 088 - 3736363 voor antwoord op uw vragen