POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner Huisartsenpraktijk. GGZ is toegevoegd om de specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg aan te geven. De praktijkondersteuner werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

Stichting POH-GGZ Twente is een samenwerking tussen THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland) en Mediant GGZ. De Stichting maakt het huisartsen eenvoudig om een gespecialiseerde praktijkondersteuner in te zetten.

Meerwaarde POH-GGZ in de huisartsenpraktijk:

Huisartsen werken graag samen met een praktijkondersteuner GGZ. Mensen met (beginnende) psychische klachten gaan immers liever naar de huisarts die ze al kennen, dan naar de geestelijke gezondheidszorg. Het is onmogelijk voor huisartsen om alle specifieke kennis over de GGZ zelf up-to-date te houden. De Stichting POH-GGZ Twente zorgt voor goed opgeleide praktijkondersteuners. 

De praktijkondersteuner helpt bij vraagverheldering en geeft advies over behandeling van de klacht. Ook weet deze ondersteuner de weg binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt de patiënt, als het nodig is, meteen naar de juiste professional doorverwezen.

Stichting POH-GGZ Twente staat voor:

  • Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
  • Voordelen voor patiënt en huisarts
  • Snelle en juiste doorverwijzing als het nodig is
  • Aantrekkelijke financiering van diensten POH-GGZ
  • Vervanging bij ziekte en het deskundig houden van medewerkers